Sri Sukra Ashtottara Shatanamavali – श्री शुक्र अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं शुक्राय नमः ।
ओं शुचये नमः ।
ओं शुभगुणाय नमः ।
ओं शुभदाय नमः ।
ओं शुभलक्षणाय नमः ।
ओं शोभनाक्षाय नमः ।
ओं शुभ्ररूपाय नमः ।
ओं शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः ।
ओं दीनार्तिहरकाय नमः ।
ओं दैत्यगुरवे नमः । १०

ओं देवाभिवन्दिताय नमः ।
ओं काव्यासक्ताय नमः ।
ओं कामपालाय नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं कल्याणदायकाय नमः ।
ओं भद्रमूर्तये नमः ।
ओं भद्रगुणाय नमः ।
ओं भार्गवाय नमः ।
ओं भक्तपालनाय नमः ।
ओं भोगदाय नमः । २०

ओं भुवनाध्यक्षाय नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः ।
ओं चारुशीलाय नमः ।
ओं चारुरूपाय नमः ।
ओं चारुचन्द्रनिभाननाय नमः ।
ओं निधये नमः ।
ओं निखिलशास्त्रज्ञाय नमः ।
ओं नीतिविद्याधुरन्धराय नमः ।
ओं सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः ।
ओं सर्वावगुणवर्जिताय नमः । ३०

ओं समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः ।
ओं सकलागमपारगाय नमः ।
ओं भृगवे नमः ।
ओं भोगकराय नमः ।
ओं भूमिसुरपालनतत्पराय नमः ।
ओं मनस्विने नमः ।
ओं मानदाय नमः ।
ओं मान्याय नमः ।
ओं मायातीताय नमः ।
ओं महाशयाय नमः । ४०

ओं बलिप्रसन्नाय नमः ।
ओं अभयदाय नमः ।
ओं बलिने नमः ।
ओं बलपराक्रमाय नमः ।
ओं भवपाशपरित्यागाय नमः ।
ओं बलिबन्धविमोचकाय नमः ।
ओं घनाशयाय नमः ।
ओं घनाध्यक्षाय नमः ।
ओं कम्बुग्रीवाय नमः ।
ओं कलाधराय नमः । ५०

ओं कारुण्यरससम्पूर्णाय नमः ।
ओं कल्याणगुणवर्धनाय नमः ।
ओं श्वेताम्बराय नमः ।
ओं श्वेतवपुषे नमः ।
ओं चतुर्भुजसमन्विताय नमः ।
ओं अक्षमालाधराय नमः ।
ओं अचिन्त्याय नमः ।
ओं अक्षीणगुणभासुराय नमः ।
ओं नक्षत्रगणसञ्चाराय नमः ।
ओं नयदाय नमः । ६०

ओं नीतिमार्गदाय नमः ।
ओं वर्षप्रदाय नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः ।
ओं क्लेशनाशकराय नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं चिन्तितार्थप्रदाय नमः ।
ओं शान्तमतये नमः ।
ओं चित्तसमाधिकृते नमः ।
ओं आधिव्याधिहराय नमः ।
ओं भूरिविक्रमाय नमः । ७०

ओं पुण्यदायकाय नमः ।
ओं पुराणपुरुषाय नमः ।
ओं पूज्याय नमः ।
ओं पुरुहूतादिसन्नुताय नमः ।
ओं अजेयाय नमः ।
ओं विजितारातये नमः ।
ओं विविधाभरणोज्ज्वलाय नमः ।
ओं कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय नमः ।
ओं मन्दहासाय नमः ।
ओं महामतये नमः । ८०

ओं मुक्ताफलसमानाभाय नमः ।
ओं मुक्तिदाय नमः ।
ओं मुनिसन्नुताय नमः ।
ओं रत्नसिंहासनारूढाय नमः ।
ओं रथस्थाय नमः ।
ओं रजतप्रभाय नमः ।
ओं सूर्यप्राग्देशसञ्चाराय नमः ।
ओं सुरशत्रुसुहृदे नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं तुलावृषभराशीशाय नमः । ९०

ओं दुर्धराय नमः ।
ओं धर्मपालकाय नमः ।
ओं भाग्यदाय नमः ।
ओं भव्यचारित्राय नमः ।
ओं भवपाशविमोचकाय नमः ।
ओं गौडदेशेश्वराय नमः ।
ओं गोप्त्रे नमः ।
ओं गुणिने नमः ।
ओं गुणविभूषणाय नमः ।
ओं ज्येष्ठानक्षत्रसम्भूताय नमः । १००

ओं ज्येष्ठाय नमः ।
ओं श्रेष्ठाय नमः ।
ओं शुचिस्मिताय नमः ।
ओं अपवर्गप्रदाय नमः ।
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं सन्तानफलदायकाय नमः ।
ओं सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः ।
ओं सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः । १०८

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Download Stotra Nidhi mobile app