Sri Ketu Ashtottara Shatanamavali – श्री केतु अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं केतवे नमः ।
ओं स्थूलशिरसे नमः ।
ओं शिरोमात्राय नमः ।
ओं ध्वजाकृतये नमः ।
ओं नवग्रहयुताय नमः ।
ओं सिंहिकासुरीगर्भसम्भवाय नमः ।
ओं महाभीतिकराय नमः ।
ओं चित्रवर्णाय नमः ।
ओं पिङ्गलाक्षकाय नमः ।
ओं फलोधूम्रसङ्काशाय नमः । १०

ओं तीक्ष्णदम्ष्ट्राय नमः ।
ओं महोरगाय नमः ।
ओं रक्तनेत्राय नमः ।
ओं चित्रकारिणे नमः ।
ओं तीव्रकोपाय नमः ।
ओं महासुराय नमः ।
ओं क्रूरकण्ठाय नमः ।
ओं क्रोधनिधये नमः ।
ओं छायाग्रहविशेषकाय नमः ।
ओं अन्त्यग्रहाय नमः । २०

ओं महाशीर्षाय नमः ।
ओं सूर्यारये नमः ।
ओं पुष्पवद्ग्रहिणे नमः ।
ओं वरदहस्ताय नमः ।
ओं गदापाणये नमः ।
ओं चित्रवस्त्रधराय नमः ।
ओं चित्रध्वजपताकाय नमः ।
ओं घोराय नमः ।
ओं चित्ररथाय नमः ।
ओं शिखिने नमः । ३०

ओं कुलुत्थभक्षकाय नमः ।
ओं वैडूर्याभरणाय नमः ।
ओं उत्पातजनकाय नमः ।
ओं शुक्रमित्राय नमः ।
ओं मन्दसखाय नमः ।
ओं गदाधराय नमः ।
ओं नाकपतये नमः ।
ओं अन्तर्वेदीश्वराय नमः ।
ओं जैमिनिगोत्रजाय नमः ।
ओं चित्रगुप्तात्मने नमः । ४०

ओं दक्षिणामुखाय नमः ।
ओं मुकुन्दवरपात्राय नमः ।
ओं महासुरकुलोद्भवाय नमः ।
ओं घनवर्णाय नमः ।
ओं लम्बदेहाय नमः ।
ओं मृत्युपुत्राय नमः ।
ओं उत्पातरूपधारिणे नमः ।
ओं अदृश्याय नमः ।
ओं कालाग्निसन्निभाय नमः ।
ओं नृपीडाय नमः । ५०

ओं ग्रहकारिणे नमः ।
ओं सर्वोपद्रवकारकाय नमः ।
ओं चित्रप्रसूताय नमः ।
ओं अनलाय नमः ।
ओं सर्वव्याधिविनाशकाय नमः ।
ओं अपसव्यप्रचारिणे नमः ।
ओं नवमे पापदायकाय नमः ।
ओं पञ्चमे शोकदाय नमः ।
ओं उपरागखेचराय नमः ।
ओं अतिपुरुषकर्मणे नमः । ६०

ओं तुरीये सुखप्रदाय नमः ।
ओं तृतीये वैरदाय नमः ।
ओं पापग्रहाय नमः ।
ओं स्फोटककारकाय नमः ।
ओं प्राणनाथाय नमः ।
ओं पञ्चमे श्रमकारकाय नमः ।
ओं द्वितीयेऽस्फुटवग्दात्रे नमः ।
ओं विषाकुलितवक्त्रकाय नमः ।
ओं कामरूपिणे नमः ।
ओं सिंहदन्ताय नमः । ७०

ओं सत्ये अनृतवते नमः ।
ओं चतुर्थे मातृनाशाय नमः ।
ओं नवमे पितृनाशकाय नमः ।
ओं अन्त्ये वैरप्रदाय नमः ।
ओं सुतानन्दनबन्धकाय नमः ।
ओं सर्पाक्षिजाताय नमः ।
ओं अनङ्गाय नमः ।
ओं कर्मराश्युद्भवाय नमः ।
ओं उपान्ते कीर्तिदाय नमः ।
ओं सप्तमे कलहप्रदाय नमः । ८०

ओं अष्टमे व्याधिकर्त्रे नमः ।
ओं धने बहुसुखप्रदाय नमः ।
ओं जनने रोगदाय नमः ।
ओं ऊर्ध्वमूर्धजाय नमः ।
ओं ग्रहनायकाय नमः ।
ओं पापदृष्टये नमः ।
ओं खेचराय नमः ।
ओं शाम्भवाय नमः ।
ओं अशेषपूजिताय नमः ।
ओं शाश्वताय नमः । ९०

ओं नटाय नमः ।
ओं शुभाऽशुभफलप्रदाय नमः ।
ओं धूम्राय नमः ।
ओं सुधापायिने नमः ।
ओं अजिताय नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं सिंहासनाय नमः ।
ओं केतुमूर्तये नमः ।
ओं रवीन्दुद्युतिनाशकाय नमः ।
ओं अमराय नमः । १००

ओं पीडकाय नमः ।
ओं अमर्त्याय नमः ।
ओं विष्णुदृष्टाय नमः ।
ओं असुरेश्वराय नमः ।
ओं भक्तरक्षाय नमः ।
ओं वैचित्र्यकपटस्यन्दनाय नमः ।
ओं विचित्रफलदायिने नमः ।
ओं भक्ताभीष्टफलप्रदाय नमः । १०८

Facebook Comments

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Download Stotra Nidhi mobile app