Category: Saraswathi

Sri Saraswathi Dvadasanama Stotram – श्री सरस्वती द्वादशनाम स्तोत्रम्

सरस्वती त्वयं दृष्ट्या वीणापुस्तकधारिणी । हंसवाह समायुक्ता विद्यादानकरी मम ॥ १ ॥ प्रथमं भारती नामा द्वितीयं च सरस्वती । तृतीयं शारदादेवी चतुर्थं हंसवाहना ॥ २ ॥ पञ्चमं जगतीख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा । कौमारी सप्तमं...

Sri Saraswathi Ashtottara Satanamavali – श्री सरस्वती अष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं सरस्वत्यै नमः । ओं महाभद्रायै नमः । ओं महामायायै नमः । ओं वरप्रदायै नमः । ओं श्रीप्रदायै नमः । ओं पद्मनिलयायै नमः । ओं पद्माक्ष्यै नमः । ओं पद्मवक्त्रायै नमः । ओं शिवानुजायै...

Sri Saraswathi Stotram 2 – श्री सरस्वती स्तोत्रम् – २

ओं अस्य श्रीसरस्वतीस्तोत्रमन्त्रस्य । ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्रीसरस्वती देवता । धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः । आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या । सा वीणां वादयन्ती...

Sri Saraswati Stotram – श्री सरस्वती स्तोत्रम्

या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैस्सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा ॥ १ ॥ दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभै रक्षमालान्दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपिच शुकं पुस्तकं चापरेण । भासा...

Sri Saraswati ashtottara satanama stotram – श्री सरस्वति अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्

श्री सरस्वति अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र सरस्वती महाभद्रा महामाया वरप्रदा । श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रगा ॥ १ ॥ शिवानुजा पुस्तकभृत् ज्ञानमुद्रा रमा परा । कामरूपा महाविद्या महापातकनाशिनी ॥ २ ॥ महाश्रया मालिनी च महाभोगा महाभुजा...

Sharada bhujanga prayata ashtakam – श्री शारदा भुजङ्ग प्रयाताष्टकम्

सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां – प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बाम् । सदास्येन्दुबिम्बां सदानोष्ठबिम्बां – भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम् ॥ १ ॥ कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां – कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्राम् । पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां – भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम् ॥ २ ॥...

Sharada prarthana – श्री शारदा प्रार्थना

नमस्ते शारदे देवि काश्मीरपुरवासिनि त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे ॥ १ ॥ या श्रद्धा धारणा मेधा वग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना शमादिगुणदायिनी ॥ २ ॥ नमामि यामिनीं नाथलेखालङ्कृतकुन्तलाम् भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीम् ॥ ३ ॥ भद्रकाल्यै...

error: Stotra Nidhi mobile app also has this content.