Mooka Panchasati – मूकपञ्चशति

मूकपञ्चशति 

१ – आर्याशतकम्

२ – पादारविन्दशतकम्

३ – स्तुतिशतकम्

४ – कटाक्षशतकम्

५ – मन्दस्मितशतकम्

 

 

 

Facebook Comments
error: Not allowed
%d bloggers like this: